Onderzoek Leidse Hogeschool onder ervaringsdeskundigen ZOG MH

In de afgelopen maanden hebben 14 ervaringsdeskundigen en vrijwilligers van de Stichting KernKracht zich laten interviewen door twee studenten van de Hogeschool Leiden. Alle geïnterviewden zetten zich actief in voor de Stichting KernKracht door hun werk bij STIP of het geven van voorlichting en gastlessen. Tijdens de interviews werd onderzocht of het verloop van het herstelproces en het beeld wat ervaringsdeskundigen van zichzelf hebben,  beïnvloedt wordt door hun werk bij de Stichting KernKracht. In de cliëntenkrant van september zal uitgebreider worden stil gestaan bij de resultaten van dit onderzoek. Maar de eerste belangrijke conclusies uit het onderzoek vermelden we nu alvast. 1. dat het zelfbeeld van de ervaringsdeskundigen in positieve zin verandert. 2. dat er meer zelfvertrouwen ontstaat en men beter gaat functioneren. 3. de regie (weer) in eigen handen komt. 4. het zelfinzicht ontstaat dat de beperkingen die men ervaart, los staan van hun persoonlijke identiteit, dus wie ze zijn. Met andere woorden; ervaringsdeskundigen ervaren door hun werk bij de Stichting KernKracht hun zelfbeeld verbetert en hun herstel bevordert wordt. De onderzoekers kwamen hiermee tot de aanbeveling dat de Stichting KernKracht zich meer mag (moet?) profileren als een herstelondersteunende organisatie waar gewerkt wordt met herstelprogramma’s en dat de werkwijze en persoonlijke benadering van de Stichting KernKracht past binnen het  ‘Kwartiermaken’ en de presentiebenadering. Een aanbeveling die we zeker ter harte willen nemen.

Het volledige onderzoek kunt u lezen bij verslagen en publicaties   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *